Albert Camus
"Z przyjaźnią sprawa nie jest taka prosta. Długo i z trudem się ją zdobywa, ale kiedy się już przyjaźń posiadło, nie sposób się od niej uwolnić, trzeba stawić czoła."

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS II PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Język polski
1.    W kręgu kultury starożytnej. Tragedia i teatr antyczny.
2.    Młodzi Polacy w czasie II wojny światowej. Literatura jako odbicie ich przeżyć i przemyśleń.
3.    Publicystyczne formy wypowiedzi – nasz pierwsze wydawnictwo

opiekun: Grażyna Przepiórkowska

Język polski
1.    Oblicz miłości w literaturze polskiej i światowej.
2.    Obraz III Powstania Śląskiego w literaturze i muzyce.
3.    Ciekawe zakątki w mojej miejscowości

opiekun:  Monika Kłosek


Język angielski
1.    Zwyczaje, podobieństwa i różnice w obchodzeniu najpopularniejszych świąt w Polsce i krajach anglojęzycznych.
2.    Miejsca warte odwiedzenia oraz ich historia. Mapa turystyczna Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii
3.    Książka kulinarna. Poznajemy przepisy najpopularniejszych potraw z Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii

opiekun:   Marta Jankowska, Izabela Głazowska

Geografia
1.    Ciekawostki turystyczne NASZEJ MAŁEJ OJCZYNY (prezentacja multimedialna i przewodnik turystyczny po okolicy).
2.    Polska w Europie na przełomie XXI w. (polityka i gospodarka).
3.    Dzieje geologiczne naszego regionu.
4.    Układ Słoneczny w najnowszej odsłonie.
5.    Wielcy polscy geografowie i ich zasługi.
6.    Charakterystyka krajów skandynawskich  
opiekun: Ewelina Kilisz, Browarska Mariola

Biologia
1.    Ruchy roślin – fototropizm
2.    Wpływ metali ciężkich na życie i zdrowie człowieka
3.    Przystosowanie do zdobywania pokarmu i środowiska życia głównych grup ssaków

opiekun: Bogumiła Ptak

Chemia
1.    Chemia w kuchni – tajemnice E/. Jakie mogą być skutki spożywania produktów, w których występują substancje chemiczne oznaczone znakiem E.
2.    Czy możliwe by było życie na Ziemi bez wody?/ Co wiemy o wodzie?
3.    Sole w życiu codziennym/. Jaką rolę odgrywają sole w życiu człowieka.

opiekun: Iwona Baszuk

Matematyka
1.    Dziwne liczby.
2.    Przykłady symetrii w naszym otoczeniu.
3.    Wielcy matematycy (historia matematyki).
4.    Porozmawiajmy o pieniądzach – lokaty i kredyty. Obliczenia procentów, oprocentowanie lokat i kredytów.
5.    Jednostki miary, wagi, czasu – dawniej i dziś.
6.    Remontujemy własne mieszkanie. 3.
7.    Jakie bryły geometryczne są najczęściej wykorzystywane w przemyśle i architekturze?
8.    Przygoda z liczbą π.
9.    Matematyka wokół nas – w sklepie, w kuchni, w przyrodzie.
10.    Parkietaże i mozaiki matematyczne   

opiekun: Waldemar Bednarek, Renata Kwiczak, Joanna Lamber

Fizyka
1. Archimedes-życie (na tle epoki), osiągnięcia  
naukowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa  
nazwanego od jego imienia.
2. Maszyny proste – zasada działania i       
wykorzystywanie praktyczne.
3. Ważne odkrycia fizyczne na osi czasu.   
opiekun: Katarzyna Szaradowska

Język niemiecki

1.    Niemieckie pamiątki w gminie Leśnica –  
prezentacja multimedialna.
2.    Sąsiedzi pożyczają chętnie od siebie.... . 
Zapożyczenia językowe w języku polskim i 
niemieckim.
3.    „Er har nicht alle Tassen im Schrank” czy „Brak 
mu piątej klepki ? “ – projekt ilustrowanego 
„słownika wybranych związków frazeologicznych 
języka polskiego i niemieckiego”

opiekun: Ewa Janas

Język niemiecki
1.    Co pokazałbyś w Polsce turyście z Niemiec
2.    Jak wygląda system szkolny w Niemczech i w Polsce?
3.    Jakie miejsca warto zobaczyć w naszych zachodnich sąsiadów?
4.    Jakie walory przyrodnicze i kulturowe posiada gmina Leśnica?
5.    Miejsca, które warto zobaczyć – Opole.
6.    Ochrona środowiska w Niemczech – czy można się czegoś od nich nauczyć?

opiekun: Dorota Ulrich

Wiedza o społeczeństwie

1.    Planujemy budżet wycieczki szkolnej.
2.    Jak pomóc przedszkolakom? Jak zainteresować ich książkami? Co i jak im czytać?
3.  Nasz pierwszy biznes – jak założyć i prowadzić   
firmę  
opiekun: Dorota Ulrich

Religia

1.  Śladami kaplic przydrożnych w mojej
miejscowości.
3.    Św. Franciszek – patron naszego gimnazjum. / od 
św. Franciszka po dzień dzisiejszy/.
4.    Życie i działalność Sługi Bożego Jana Pawła II.

opiekun:  Elżbieta    Kowalik

Zajęcia techniczne

1.   Technika w służbie człowieka
2.  Odnawialne źródła energii - nadzieja   
ekologicznego świata.
3.  Rzut prostokątny i aksonometryczny.

opiekun: Waldemar Bednarek

Wychowanie Fizyczne

1.  Moja ulubiona dyscyplina sportowa, która może
być moim ,,sportem życia”.
2. Wizytówka sportowa Opolszczyzny - ,,ZAKSA 
Kędzierzyn Koźle”.
3. Anoreksja i Bulimia – choroby XXI wieku.
opiekun: Maciej Cembala